POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 1. Informații generale

United Business Solutions SRL, cu sediul în București, sector 1, Str.  Al. Serbanescu, nr. 87, tel: 0213000888, fax 0213000891, înregistrată la ORC București sub nr. J40/235/2011, avand CUI RO 27892270 și cont bancar: RO76PIRB4212729348001000 deschis la First Bank – sucursala Aviației, este înființată și funcționează în conformitate cu prevederile legale din România.

Protecția datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare majoră a companiei noastre. În acest context, dorim să vă asigurăm de deplina colaborare, transparență și bună-credință în prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și de faptul că respectăm întocmai dispozițiile legale în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal.

Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal exclusiv în scopurile specificate, respectând prevederile legale, fără a fi diseminate unor terțe persoane, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege și pentru scopurile declarate prin obiectul de activitate, cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea protecției prelucrării și stocării acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Aceste date sunt colectate și prelucrate atunci când deschideți un cont de client și/sau plasați o comandă (online sau telefonic).

 1. Fișiere jurnal

Atunci când accesați site-ului nostru, sunt stocate, în mod automat, date care privesc:

 • Data și ora vizitei
 • Numele paginii vizualizate
 • Adresa IP a dispozitivului utilizat
 • Datele de identificare ale dispozitivului (Google AdIP, Apple IDFA)
 • ID-ul sesiunii
 • Geolocalizare
 • Tipul de dispozitiv folosit pentru navigare
 • Browserul și versiunea utilizată
 • Sistemul de operare
 • Limba folosită a dispozitivului (language pack)
 • Referrer (link-ul de pe care a fost accesată pagina)

Aceste date sunt necesare pentru funcționarea optimă și eficientă a site-ului, identificarea posibilelor erori și satisfacerea intereselor clienților. Aceste activități intră sub incidența dispozițiilor art. 6 alin. 1, lit. b și c din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 1. Cum folosește compania datele cu caracter personal?

Site-ul web pe care îl gestionăm vă permite să efectuați comenzi și plăți online. Pentru a vă putea oferi aceste servicii, procesăm datele personale pe care le colectăm, respectiv date de contact și orice alte informații personale pe care ni le dezvăluiți atunci când accesați site-ul și completați formularul de comanda (inclusiv numele, adresa, e-mail-ul, informațiile de plată).

De asemenea, website-ul sau aplicația pentru mobil și tabletă (când și dacă va fi cazul) poate colecta şi anumite informaţii privind navigarea şi interacţiunile tale cu diversele secţiuni ale acestuia/acesteia. Vom stoca sau accesa informaţii şi fişiere cookies în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) doar în condiţiile descrise în secţiunea Cookies corespunzătoare. 

În general, datele colectate sunt următoarele:

 • numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon
 • parolele, indiciile pentru parole și informații de securitate utilizate pentru autentificare sau accesarea contului dumneavoastră
 • date privind locația
 • date privind serviciile și produsele achiziționate, precum: cantitate, valoare, data achiziției
 • date despre dispozitivul utilizat pentru a accesa site-ul. Aceste date includ și sistemul de operare, IP, setări regionale și de limba.
 • date despre caracteristicile pe care le utilizați și paginile web pe care le vizitați, sau produsele pe care le achiziționați de pe site-ul nostru
 • date despre dispozitivul și rețeaua pe care le utilizați pentru a accesa produsele noastre. 
 • Acestea includ și date despre aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produs.
 • informații colectate din terțe părți
 • alte date

Societatea poate prelucra datelor menționate mai sus, în următoarele scopuri:

 1. a) Marketing: transmiterea de newslettere abonaților prin mijloace de comunicare precum e-mail, telefon; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dumneavoastră;
 2. b) În scopul gestionarii solicitărilor, reclamațiilor, sugestiilor: prelucrarea datelor pentru completarea formularului de contact; prelucrarea acestor date cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dumneavoastra, precum și în interesul legitim al Societății în vederea soluționării reclamațiilor, îmbunătățirii serviciilor, gestionarii sugestiilor și solicitărilor transmise Societății;
 3. c) În contextul prelucrării datelor vizitatorilor Website-ului, în scopul asigurării unei bune funcționari a website-ului Societății; temeiul juridic al preluării îl reprezintă interesul legitim al Societății a își îmbunătăți serviciile.

a. Contul de client

Atunci când accesați site-ul nostru, vă creați cont de client protejat cu parolă, prin care vă puteți accesa datele salvate în orice moment. De asemenea, aveți dreptul de a schimba, revizui sau șterge oricare dintre aceste date și de a gestiona lucrurile cu care ați fost de acord. Atunci când deschideți un cont de client online, memorăm numele dvs., prenumele, adresa de livrare, numărul de telefon și adresa dvs. de e-mail. Aceste informații sunt necesare pentru a vă acorda oportunitatea de a face comenzi prin intermediul site-ului/aplicației. Aceeași procedura este urmată și când ne telefonați ca să faceți o comandă. Vom stoca datele dvs pentru a diminua timpii de așteptare la următoarea comandă.

b. Prevenirea fraudelor

Datele dezvăluite de dvs. față de companie ca parte din comanda dvs. pot fi utilizate pentru verificarea activităților în ceea ce privește unele comenzi neobișnuite (de ex., comanda simultană a unui număr mare de produse, la aceeași adresă, prin conturi de client diferite). 

c. Transferul de date către terți

Ca parte din procesarea comenzii dvs., lucrăm împreună cu diferiți contractori, care furnizează serviciile de livrare, plata, etc. Site-ul nostru web poate conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

 

I. Centre telefonice

Ca parte din serviciul nostru pentru clienți, lucrăm împreună cu contractori terți. Pentru procesarea comenzii sau a solicitărilor dvs., aceste companii au acces la numele dvs., prenumele, adresa, e-mail-ul, numărul de telefon, istoricul comenzilor și datele de comunicare. 

II. Furnizori de plăți

Oferim o gamă largă de opțiuni atunci când vine vorba de plata comenzii dvs. (în funcție de ratingul dvs. de credit). Pe lângă plata în avans standard și numerar la livrare, oferim și plata prin card de credit. În cazul în care selectați plata prin card de credit, datele comenzii dvs. sunt transmise furnizorului respectiv de plăți. 

III. În scopuri de transport

Pentru a vă livra comanda, compania lucrează cu mai mulți operatori de transport (curieri). Pentru a permite livrarea comenzii și actualizările privind livrarea, următoarele date sunt transmise contractorilor noștri de transport: numele, prenumele, adresa, e-mail-ul și numărul de telefon. 

IV. Contractori de marketing

Pentru producția noastră media (cataloage, newsletter-uri, e-mail-uri, etc.) lucrăm împreună cu diferiți contractori (tipografii, agenții de marketing, servicii de e-mail). 

 

 1. Politica de cookie

Pe lângă datele necesare pentru procesarea achiziției dvs., colectăm și informații despre comportamentul dvs. în legătură cu achizițiile și navigarea din momentul în care vizitați website-ul nostru. Nu este necesară activarea cookie-urilor pentru ca acest site să funcţioneze, dar ele asigură o calitate mai bună a navigării. Aceste cookie-uri pot fi şterse sau blocate, dar în acest caz unele elemente ale site-ului ar putea funcţiona incorect.

 

 1. Securitate

Ne angajăm să luăm măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare în vederea protejării datelor dvs. personale de ștergerea, modificarea sau pierderea accidentală sau neautorizată, precum și împotriva procesării sau accesării neautorizate sau ilegale. Angajații noștri au obligația legală de a proteja informațiile personale cu care intră în contact și beneficiază de instruire regulată privind protecția datelor.

 

 1. Perioada de păstrare a datelor

Informațiile personale pot fi păstrate de companie pe perioada cât are un interes legitim legat de acele date, care nu încalcă drepturile de confidențialitate ale persoanei. În cazurile în care interesul companiei nu impune întreruperea stocării de informații personale, datele pot fi păstrate în continuare, mai ales dacă acest lucru este stabilit prin lege (de exemplu, protecția consumatorului sau legislația în domeniul fiscal).

În aceste cazuri, datele pot fi utilizate numai în vederea îndeplinirii solicitărilor legale și nu pot fi accesate în alt mod.

 

 1. Drepturile dumneavoastră ca persoană vizată

Aveți dreptul de a cunoaște modul în care am procesat informațiile dvs. personale. De asemenea, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem toate informațiile dvs. personale pe care le-am stocat, atâta timp când nu există nicio legislație care să împiedice acest lucru. 

Puteți obiecta cu privire la procesarea informațiilor dvs. personale în cazul în care există un interes legitim care nu este întrecut de interesele noastre privind procesarea datelor dvs. Totodată, aveți dreptul de a solicita ca oricare dintre informațiile personale incorecte/incomplete deținute de noi să fie corectate. 

Aveți dreptul de a solicita să vă transferăm datele colectate cu acordul dvs. sau ca parte dintr-un proces necesar pentru încheierea contractului cu dvs. sau cu un terț numit de dvs. (dreptul la portabilitatea datelor). 

Atât timp cât procesăm datele colectate cu acordul dvs., aveți dreptul de a vă retrage acordul în orice moment. Retragerea acordului nu face ca procesările anterioare de date, obținute cu acordul dvs., să fie nevalide. Acesta operează doar pentru viitor.

Conform prevederilor legale în vigoare, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la modul și motivul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a solicita copii ale datelor personale pe care le deține o entitate (inclusiv informațiile conținute în e-mailuri, mesaje instantanee, note etc.);
 • Dreptul de a solicita corectarea oricăror inexactități în datele lor personale;
 • Dreptul de a ordona ștergerea datelor personale (inclusiv ștergerea definitivă din sistemele Societății și din orice sisteme ale unui furnizor de outsourcing la care Societatea a permis accesul);
 • Dreptul de a solicita Societății încetarea prelucrării datelor personale;
 • Dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;
 • Dreptul de a avea orice date personale care au fost furnizate Societății transferate către o altă parte (de exemplu, un alt furnizor de servicii bancare) „într-un format structurat, frecvent utilizat și care poate fi citit automat”; și
 • Dreptul de a nu fi supus unui proces de luare a deciziilor complet automatizat (adică o decizie generată de sistem fără o contribuție umană), în cazul în care rezultatul are un efect juridic sau un efect similar semnificativ asupra persoanei în cauză;
 • Dreptul a își retrage consimtamantul atunci când acesta a fost acordat în scopul unei prelucrări;
 • Dreptul a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă se considera necesar.

În cazul în care Societatea primește o cerere de la dumneavoastră în exercitarea oricăror dintre drepturile menționate mai sus, vom răspunde cererii în termen de 30 de zile, cu posibilitatea extinderii acestui termen, numai după informarea persoanei vizate și cu condiția existenței unui motiv întemeiat care să justifice imposibilitatea formulării unui răspuns în termenul de 30 de zile.

Ne puteți contacta în privința drepturilor dumneavoastră, scriindu-ne la gdpr@phoeniciahotels.ro.

În cazul în care credeți că am procesat datele dvs. fără acordul dvs., iar răspunsul la interpelarea dvs prealabilă nu vă satisface, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: 

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, președintă: doamna Ancuța Gianina Opre, B-dul Magheru 28-30, Sector 1, Bucureşti, Tel. +4021.252.5599, Fax +4021.252.5757,e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, website: http://www.dataprotection.ro/.

 

 1. Contact

În cadrul secțiunii „contact” vă oferim modalitățile prin care ne puteți contacta (prin telefon, poștă sau e-mail, formular online de contact). Datele personale pe care ni le furnizați sunt folosite numai în scopul soluționării solicitării dvs. Datele obligatorii, marcate în acest sens (*), sunt necesare pentru soluționarea cererii dumneavoastră. Pentru a vă proteja datele, transmiterea acestora este criptată.

Baza legală pentru procesarea datelor dvs. personale este art. 6 alin. 1 lit. f din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

 1. Responsabilul cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este disponibil pentru orice întrebări sau comentarii pe care le aveți în legătură cu protecția datelor.

Responsabilul cu protecția datelor: Andrei Anda-Camelia

E-mail: gdpr@phoeniciahotels.ro.

Va asiguram ca datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport cu persoana vizată. Acesta este principiul de bază și înseamnă că utilizăm datele personale numai în măsura în care persoanele care le încredințează Societății au fost informate în prealabil despre modul utilizării.

Puteți solicita Societății, în orice moment, informații cu privire la următoarele aspecte principale:

 • Ce fel de date vor fi colectate;
 • În ce scop vor fi folosite;
 • Cu cine vor fi împărtășite (dacă este cazul);
 • Dacă vor fi transferate în alte țări;
 • Cât timp vor fi păstrate;
 • Ce drepturi au persoanele fizice cu privire la datele lor personale;
 • Indicarea canalelor de contact prin care persoanele vizate își pot exercita aceste drepturi.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate numai în scopurile legale mai sus communicate. Modificările ulterioare ale scopului prelucrării vor fi comunicate persoanei vizate, anterior utilizării datelor personale ale acesteia.

 

Suna Acum